Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nowa Sól, lubuskie

122 250 zł | Mieszkanie | 37,42 m2 | 3 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 122 250 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 37,42 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 3 267 zł
 • Ulica: Dzierżyńskiego 11A
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 16 300 zł
 • Numer oferty: 241248X565002819
 • Termin wpłaty wadium: 22-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Daniel Chłopek

Kancelaria Komornicza, Długa 4A,  Nowa Sól,   67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

Sygnatura: Km 2784/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-02-2023 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są  xx położonego przy  ul. Witosa 11A/10, 67-100 Nowa Sól , dla którego  SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Budynek, w którym znajduje się lokal nr 10 zlokalizowany jest w strefie centralnej w głębi zabudowy zlokalizowanej wzdłuż głównej arterii miejskiej – ul. Piłsudskiego. Działka, na której znajduje się budynek z lokalem podlegającym licytacji jest o regularnym kształcie, usytuowana jest wzdłuż ulic miejskich i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze. Wejście do lokali użytkowych od strony ulic. Wejście do klatki A od strony podwórza. Teren w pełni uzbrojony. Obiekt wybudowany w roku 1963 w technologii uprzemysłowionej. Lokal nr 10 położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na lokal składają się: 2 pokoje (jeden z balkonem), kuchnia, łazienka i przedpokój o powierzchni 37,42 m2. Nie posiada pomieszczeń przynależnych. W ramach swojego udziału w częściach wspólnych nieruchomości właściciel ma prawo do korzystania z piwnicy. Wyposażenie w instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i centralnego ogrzewania. Ciepła woda z junkersa gazowego. Stan techniczny lokalu jako dobry, układ funkcjonalny korzystny. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 1 września 2022 roku).
Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 163 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100  Nowa Sól.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Daniel ChłopekHistoryczne ceny

Image things

Nowa Sól, lubuskie

43 088 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 50,89 m2 | Parter

 • cena: 43 088 zł
 • 847 za m2