Lubiewo, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 208 200 zł | 110,44 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 , pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy ,Sucha nr 167, 89-526 Lubiewo, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1T/00031284/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki nr 175/9 o powierzchni 0,1142 ha. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny (nr ew.822) o powierzchni 110,44 m2. W budynku: pokój dzienny, aneks kuchenny, trzy pokoje, łazienka, przedsionek, korytarz i garaż. W budynku instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Ogrzewanie realizowane poprzez kominek z paleniskiem zamkniętym z rozprowadzeniem gorącego powietrza, wyposażony w płaszcz wodny do podgrzewania ciepłej wody użytkowej we wspólnym układzie z elektrycznym ogrzewaczem pojemnościowym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej.

Suma oszacowania wynosi 277 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Wolny

  • cena: 153 733 zł
  • 935 za m2
Image things

Toruń , Na Skarpie

427 500 zł | 336,00 m2

  • cena: 427 500 zł
  • 1 272 za m2
Image things

Chełmża , Kujawsko-Pomorskie

450 000 zł | 351,80 m2

  • cena: 450 000 zł
  • 1 279 za m2