Police, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 138 300 zł | 3 pokoje | 58,53 m2

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Marcin Figas


Kancelaria Komornicza, Struga 19, Szczecin, 70-784 Szczecin


tel. 914313604 / fax. 914630569


Sygnatura: Km 134/18


WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE KOMORNIKA SĄDOWEGO:


www.komornik-szczecin.com.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Przyjaźni 36/9, 72-010 Police, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00030262/2.


Suma oszacowania wynosi 184 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 440,00 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 można przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyMarcin FigasImage things

Police , Zachodniopomorskie

60 509 zł | 2 pokoje | 60,66 m2

  • cena: 60 509 zł
  • 998 za m2
Image things

Police , Zachodniopomorskie

78 225 zł | Kawalerka | 30,74 m2 | 5 piętro

  • cena: 78 225 zł
  • 2 545 za m2
Image things

Police , Zachodniopomorskie

141 075 zł | 3 pokoje | 60,90 m2

  • cena: 141 075 zł
  • 2 317 za m2