Warszawa, Wola

Mieszkanie | 556 083 zł | 4 pokoje | 97,30 m2 | 2 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli


Andrzej Lus


Kancelaria Komornicza, Górczewska 200c, Warszawa, 01-460 Warszawa


tel. (22)3538538 / fax. (22)3538539


Sygnatura: Km 2103/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 135, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Wolność 6/73, 01-018 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00404877/5.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 97,30 m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC, usytuowany na 3 kondygnacji w układzie wschodnio-zachodnim w 10 kondygnacyjnym budynku wybudowany w 1995 r. Rękojmie należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi 741 444,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 556 083,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 144,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 05105010251000002312520642.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej LusImage things

Warszawa , Targówek

5 550 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 550 zł
  • 5 550 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

5 550 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 550 zł
  • 5 550 za m2
Image things

Warszawa , Wawer

547 911 zł | 374,65 m2

  • cena: 547 911 zł
  • 1 462 za m2