Warszawa, Bemowo

Mieszkanie | 504 205 zł | 3 pokoje | 104,43 m2 | 3 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli


Andrzej Lus


Kancelaria Komornicza, Górczewska 200c, Warszawa, 01-460 Warszawa


tel. (22)3538538 / fax. (22)3538539


Sygnatura: Km 861/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2019 o godz. 15:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 148, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul. Pełczyńskiego 22F/101, 01-471 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00359283/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 104,43 m2, położony na 4 i 5 kondygnacji w 5 kondygnacyjnym budynku składający się z salonu kuchni, WC (na 1 poziomie) oraz 3 pokoi, garderoby, łazienki, przedpokoju (na 2 poziomie) znajduje się w budynku wybudowanym po roku 2000. Rękojmie należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi 756 307,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 504 204,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 630,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 05105010251000002312520642.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej LusImage things

Warszawa , Targówek

499 000 zł | 183,20 m2

  • cena: 499 000 zł
  • 2 724 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

5 550 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 550 zł
  • 5 550 za m2
Image things

Warszawa , Żoliborz

216 150 zł | 2 pokoje | 42,50 m2 | 10 piętro

  • cena: 216 150 zł
  • 5 086 za m2