Bukowno, Małopolskie

Mieszkanie | 72 315 zł | 2 pokoje | 44,05 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu


Maria Machejek zastępowana przez Asesora Rafała Zwolińskiego


Kancelaria Komornicza, K. K. Wielkiego 61,Olkusz, 32-300 Olkusz


tel. 326433039 / fax.


Sygnatura: KM 8/09


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIZastępca Komornika Sądowego przy SR w Olkuszu Marii Machejek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2019 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z siedzibą przy K. K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, odbędzie się pierwsza licytacja:


 


lokalu mieszkalnego należącego  do dłużnika, położonego  Wyzwolenia 6/11 Bukownie, 32-332 Bukowno, dla którego SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00049359/0.


Suma oszacowania wynosi 96 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 315,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 642,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Wolbrom 11845000050050055241440001. W przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną licytacją.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Maria Machejek zastępowana przez Asesora Rafała ZwolińskiegoImage things

Biały Dunajec , Małopolskie

358 079 zł | 1,00 m2

  • cena: 358 079 zł
  • 358 079 za m2
Image things

Wiśniowa , Wiśniowa

515 250 zł | 395,10 m2

  • cena: 515 250 zł
  • 1 304 za m2
Image things

Oświęcim , Małopolskie

152 797 zł | 64,38 m2 | Parter

  • cena: 152 797 zł
  • 2 373 za m2