Wiązowna, Mazowieckie

Dom | 1 185 075 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Otwocku


Anna Bachańska zastępca Magdalena Grzędzielska


Kancelaria Komornicza, Andriollego 40, Otwock, 05-400 Otwock


tel. 22 719 50 22 / fax. 22 719 50 33


Sygnatura: Km 1382/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska zastępca Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Polna 42,, 05-462 Wiązowna, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze Wa1O/00009935/2.


Suma oszacowania wynosi 1 580 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 185 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 158 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 95 1020 1127 0000 1702 0013 3751.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Otwocku mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Anna Bachańska zastępca Magdalena GrzędzielskaImage things

Łosice , Mazowieckie

180 667 zł | 117,37 m2

  • cena: 180 667 zł
  • 1 539 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

796 000 zł | 129,30 m2

  • cena: 796 000 zł
  • 6 156 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

6 300 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 300 zł
  • 6 300 za m2