Klonowo , Mazowieckie

Dom | 62 925 zł | 70,17 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tucholi


Małgorzata Wolny


Kancelaria Komornicza, Sępoleńska 7, 89-500 Tuchola


tel. 523342810 / fax. 523342810


Sygnatura: Km 1712/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 , pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy 102,Klonowo, 89-524 Lubiewo, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1T/00024560/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki nr 363 o powierzchni 0,4200 ha, w tym grunty orne RIIIb o powierzchni 0,2900 ha, grunty orne RIVa o powierzchni 0,0100 ha oraz grunty rolne zabud. Br-RIIIb o powierzchni 0,1200 ha. Na nieruchomości znajdują się: budynek mieszkalny murowany, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o powierzni użytkowej 70,17 m2 oraz 3 budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 175m2. Ponadto na nieruchomości znajduje się stodoła oraz szopy drewniane i silos stalowy nie związane trwale z gruntem.


Suma oszacowania wynosi 83 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Przy nieruchomościach rolnych licytant zobowiązany jest przedłożyć dokumenty wymienione  w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Małgorzata WolnyImage things

Sochaczew , Mazowieckie

199 000 zł | 106,08 m2

  • cena: 199 000 zł
  • 1 876 za m2
Image things

Teresin , Mazowieckie

663 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 663 750 zł
  • 663 750 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

115 466 zł | Kawalerka | 24,94 m2 | 4 piętro

  • cena: 115 466 zł
  • 4 630 za m2