Drezdenko, Lubuskie

Mieszkanie | 39 750 zł | 2 pokoje | 66,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr GW1K/00030678/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-03-2019 r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się pierwsza nieruchomości  położonej: 66-530 Drezdenko, ul. I Brygady 51 a/12, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV  Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze GW1K/00030678/0.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa o pow. użytkowej 66,10 m², położona w Drezdenku ul. Pierwszej Brygady 51 a/12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokal usytuowany jest w części podpiwniczonej budynku z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz i składa się z 2 pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki i holu. Lokal nie jest zamieszkany. Budynek, w którym znajduje się lokal, położony jest w południowo-wschodniej części miasta, w bliskiej odległości od obiektów użyteczności publicznej, handlowych i usługowych. Jest to obiekt wielorodzinny, w kształcie litery L o różnej ilości kondygnacji. Dawniej był to budynek szkoły, który w 2004 r zaadaptowany został na cele mieszkalne. Stan techniczno użytkowy lokalu przyjmuje się jako średni. Ogólnie lokalizację nieruchomości dla celów mieszkaniowych określa się jako  korzystną. Dojazd do nieruchomości przebiega przez działkę nr 833/3, która jest własnością Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
Suma oszacowania wynosi53 000,00 zł  Cena wywołania wynosi: 39 750,00 zł 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 300,00 zł-najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454  lub w kasie kancelarii.  Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww.  terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt  I Co 916/17. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie. 

    

Image things

Nowa Sól , Lubuskie

376 095 zł | 219,80 m2

  • cena: 376 095 zł
  • 1 711 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

300 000 zł | 282,10 m2

  • cena: 300 000 zł
  • 1 063 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

7 000 zł | 15,60 m2

  • cena: 7 000 zł
  • 449 za m2