Warzymice, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 261 000 zł | 3 pokoje | 69,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Dorota Działowska


Kancelaria Komornicza, Południowa 25B, Szczecin, 71-001 Szczecin


tel. 914877192 / fax. 914873983


Sygnatura: Km 1596/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Warzymice 76/1, 70-001 Warzymice, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00027105/0.


Suma oszacowania wynosi 348 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 261 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 04 14401143 0000 0000 0005 3128.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

15:00[/JEZELI] oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Dorota DziałowskaImage things

Zieleniewo , Zachodniopomorskie

196 067 zł | 4 pokoje | 68,32 m2 | 1 piętro

  • cena: 196 067 zł
  • 2 870 za m2
  • cena: 149 817 zł
  • 2 675 za m2
Image things

Kamień Pomorski , Zachodniopomorskie

115 875 zł | 3 pokoje | 55,51 m2

  • cena: 115 875 zł
  • 2 087 za m2