Puławy, Lubelskie

Obiekt | 550 000 zł | 259,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 550 000 zł
 • Miasto: Puławy
 • Powierzchnia: 259,03 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 2 123 zł
 • Ulica: Kościuszki 17
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 25 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 24056X56339155
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-25 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE ZARZĄDU „SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „POMOC” W PUŁAWACH
O NIEOGRANICZONYM PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ LUB DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa (użytkowanie wieczyste) zabudowana (własność) położona w Puławach przy ul. Kościuszki 17, o powierzchni 1214 m2. Nieruchomość zabudowana jest obiektem murowanego pawilonu handlowego parterowego, o powierzchni użytkowej 259,03 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta
KW LU1P/5666 2/0. Typ księgi: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek stanowi odrębną nieruchomość.
Dla przedmiotowej nieruchomości ustalono cenę wywoławczą sprzedaży netto: 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwolnioną z podatku VAT. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę netto: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 25.02.2019 r. do godz. 10 00 w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) na konto „Społem” PSS „Pomoc” w Puławach nr 33 1240 241 2 1111 00 00 3610 689 7 W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na sprzedaż w przetargu. Wadium ma być wniesione w walucie polskiej (PLN).
Ostateczny termin składania ofert to 25.02.2019 r. godz.10 00.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 26.02.2019 r. godz. 10 00.
Regulamin przetargu oraz dokumenty przetargowe można odebrać w siedzibie Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców Pomoc w Puławach przy ul. J. Piłsudskiego 20 lub pobrać ze strony internetowej http://www.pulawy.spolem.org.pl/

Image things

Nałęczów , Lubelskie

2 096 250 zł | 1 697,89 m2

 • cena: 2 096 250 zł
 • 1 235 za m2
Image things

Lublin , Sławin

291 577 zł | 3 pokoje | 72,41 m2 | 3 piętro

 • cena: 291 577 zł
 • 4 027 za m2
Image things

Poniatowa , Lubelskie

90 940 zł | 2 pokoje | 58,23 m2 | Parter

 • cena: 90 940 zł
 • 1 562 za m2