Świdwin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 62 000 zł | Kawalerka | 26,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 62 000 zł
 • Miasto: Świdwin
 • Powierzchnia: 26,60 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 331 zł
 • Ulica: Szturmowców 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 24052X56329787
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-13 - Co to znaczy?

Opis

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W SZCZECINIE
OGŁASZA: PIERWSZY USTNY PRZETARG NIE OGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, składającego się zl pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 26,60 m2 oraz piwnicy o pow. 4,58 m, zlokalizowanego na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości
Świdwin przy ul. Szturmowców 2 wraz z udziałem wynoszącym 0,0230 w częściach wspólnych budynku iw działce nr 3/159 o pow. 0,1990 ha, obręb 0003 - Świdwin, KW nr KO2B/00008514/4. Lokal mieszkalny jest wolny od praw i rzeczy osób trzecich. Ww. lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Dla lokalu nie założono odrębnej księgi wieczystej.
W dziale III i IV KW KO2B/00008514/4 - brak wpisów. Termin złożenia wniosku z roszczeniem o pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. li pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 01.02.2019 r. Przetarg odbędzie się 19.03.2019r. o godz. 10" w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, w budynku przy ul. Księcia Sambora 4, w sali nr 13. Cena wywolawcza do przetargu netto: 62 000,00 zł Postapienie nie mniej niż 1% ceny wywolawczej. Wadium w wysokości: 12 000,00 zł, platne do dnia 13.03.2019 r. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona od podatku). OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 12 000,00 zł, przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2019 r. z dopiskiem „przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świdwinie, ul. Szturmowców 2/9". Za termin wniesienia uważa się wplyw wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej do dnia 13.03.2019 r. Zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium dotyczy osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2097) które winny pisemnie zgłosić do dnia 13.03.2019 r. uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Winny również złożyć pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

50 400 zł | Kawalerka | 26,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 50 400 zł
 • 1 938 za m2
Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

15 000 zł | 121,03 m2

 • cena: 15 000 zł
 • 124 za m2
Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

25 833 zł | Kawalerka | 29,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 25 833 zł
 • 882 za m2