Skwierzyna, Lubuskie

Lokal użytkowy | 520 zł | 2,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 520 zł
 • Miasto: Skwierzyna
 • Powierzchnia: 2,60 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 200 zł
 • Ulica: Osiedle Wojska Polskiego 1F
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 24047X56318077
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-07 - Co to znaczy?

Opis

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze,
ul. Zjednoczenia 104

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych:

Skwierzyna, Osiedle Wojska Polskiego 1F, dz. nr 335/8 o powierzchni 0,1991 ha, KW nr GW1M/00040990/8;

1. lokal nr 1F/52 o pow. użytkowej 2,6 m2 i pow. przynależnej 2,9 m2 , składający się z 2 pomieszczeń gospodarczych, położony w piwnicy, udział w częściach wspólnych nieruchomości 21/10000. Cena wywoławcza: 520,00 zł. Wadium: 50,00 zł. Godzina przetargu: 9:00

Przetarg odbędzie się dnia 12.03.2019 r. w wyżej wskazanych godzinach, w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104

Wadium winno być wniesione w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na rachunku bankowym Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra: nr 48 1130 1222 0030 2042 7820 0014 BGK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019 r. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego OReg AMW w Zielonej Górze. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

Image things

Skwierzyna , Pomorskie

138 000 zł | 171,56 m2

 • cena: 138 000 zł
 • 804 za m2