Mieroszów , Dolnośląskie

Garaż | 9 000 zł | 15,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,

położonej przy ul. Małej w obrębie Mieroszów 1, składającej się z działki nr 404/2

o powierzchni 0,0019 ha.Opis: nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0019 ha, zabudowana budynkiem garażu. Użytek gruntowy Bi 0,0019 ha. Działka o kształcie prostokąta z zachowaną proporcją długości boków, stanowi wyłącznie obszar po obrysie garażu. Powierzchnia użytkowa garażu 15,8 m2. Budynek parterowy, bez podpiwniczenia stanowiący środkowy segment w ciągu 4 garaży. Ściany wykonane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo – wapiennej, miejscowo spękane i zawilgocone. Stropodach – płyta żelbetonowa, pokrycie z papy o znacznym stopniu zużycia technicznego, z widocznymi ugięciami i nierównościami. Posadzka betonowa, elewacja z tynku cementowo-wapiennego. Stolarka drzwiowa: dwuskrzydłowa brama z desek o szerokości 2,80 m i wysokości 2,45 m o wysokim stopniu zużycia technicznego. Brak instalacji. Obszar uzbrojony w sieć energetyczną i wodno-kanalizacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC- przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych), tworzących centrum ośrodka miejskiego. Działka nr 404/2 położona w obrębie Mieroszów 1 znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00022892/8.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.Informacje o przetargu

Cena wywoławcza 9.000 zł
Wadium w wysokości 900 zł
Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 15 marca 2019 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium;
dowodu tożsamości;
właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Image things

Wrocław , Psie Pole

180 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 180 000 za m2
Image things

Wrocław , Stare Miasto

860 000 zł | 88,85 m2 | Parter

  • cena: 860 000 zł
  • 9 679 za m2
Image things

Kłodzko , Dolnośląskie

90 000 zł | 2 pokoje | 34,42 m2 | 6 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 2 615 za m2