Boguszyce , Dolnośląskie

Obiekt | 401 593 zł | 472,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 , pokój 24, , sala nr 24 odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: Szczepan Warchoł, położonej przy ,Boguszyce 5, 56-400 Oleśnica, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00000235/0.
Opis nieruchomości:
- jest to działka gruntu o powierzchni 0,92 ha, działka jest ogrodzona,zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, posiada dostęp do drogi publicznej oraz sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem niużytkowym o powierzchni zabudowy 103m2 i powierzchni użytkowej 85,8 m2. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz ogrzewanie piecowe. Budynki gospodarcze: budynek gospodarczy G1 o pow. zab. 143 m2, budynek stodoły S o pow. zab. 155 m2, budynek inwentarski I1 o pow. zab. 472 m2, budynek gospodarczy G2 o pow. zab 77 m2, budynek inwentarski I2 o pow. zab. 487 m2.

Suma oszacowania wynosi 602 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 401 593,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 239,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746

W opisie wpłaty rękojmi nalezy podac sygnaturę sprawy Km 72/18


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Słomka

Image things

Wieruszowice , Dolnośląskie

58 667 zł | 3 pokoje | 76,44 m2 | Parter

  • cena: 58 667 zł
  • 767 za m2
Image things

Wojcieszyce , Dolnośląskie

65 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 65 400 zł
  • 65 400 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

19 000 zł | Kawalerka | 23,87 m2 | 3 piętro

  • cena: 19 000 zł
  • 796 za m2