Chyliczki, Mazowieckie

Dom | 683 250 zł | 279,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie


Paweł Jagiełło


Kancelaria Komornicza, ul. Okulickiego 7/9, Piaseczno, 05-500 Piaseczno


tel. 22 308 13 02 / fax.


Sygnatura: Km 719/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Paweł Jagiełło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Agawy 2,Chyliczki, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00237944/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest działka o powierzchni 1200 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, o łącznej powierzchni użytkowej 279,80 m2. Budynek został wybudowany w 1985 r., a rozbudowany w 2001 r.


Suma oszacowania wynosi 911 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 683 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. 38 1600 1462 1839 6747 9000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Paweł JagiełłoImage things

Otwock , Mazowieckie

99 000 zł | Kawalerka | 27,80 m2 | 4 piętro

  • cena: 99 000 zł
  • 3 561 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

12 900 zł | 1,00 m2

  • cena: 12 900 zł
  • 12 900 za m2
Image things

Sochaczew , Mazowieckie

95 250 zł | 2 pokoje | 36,01 m2 | Parter

  • cena: 95 250 zł
  • 2 645 za m2