Głogów , Dolnośląskie

Mieszkanie | 96 000 zł | Kawalerka | 33,20 m2 | 4 piętro

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 96 000 zł
 • Miasto: Głogów
 • Powierzchnia: 33,20 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 892 zł
 • Ulica: Kosmonautów Polskich 53
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23998X56203319
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-01 - Co to znaczy?

Opis

Ustnego przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie ul. KOSMONAUTÓW POLSKICH 53/28

pow. użytkowa – 33,2 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
IV piętro – budynek z windą

Cena wywoławcza do przetargu – 96.000,00 zł

Data przeprowadzenia przetargu – 04 marca 2019 r. godz. 9.00

Miejsce przeprowadzenia przetargu – Sala konferencyjna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 znajdująca się na parterze budynku.

Wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł na rachunek Nr 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.

Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium – Sekretariat – Punkt informacyjno-podawczy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 (parter) – do dnia 01 marca 2019 r. do godz. 12-tej

Oglądanie mieszkania – po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „KOPERNIK B” – ul. KOSM. POLSKICH 51/1 tel. 76/ 85 20 815.

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu mieszkań przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004r. poz. 1758 z póź. zmianami).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. nr 105/ 106 tel. 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780.

Image things

Głogów , Dolnośląskie

138 750 zł | 2 pokoje | 57,71 m2 | 3 piętro

 • cena: 138 750 zł
 • 2 404 za m2
Image things

Głogów , Dolnośląskie

237 800 zł | 79,95 m2

 • cena: 237 800 zł
 • 2 974 za m2
Image things

Głogów , Dolnośląskie

108 000 zł | 3 pokoje | 56,60 m2 | 10 piętro

 • cena: 108 000 zł
 • 1 908 za m2