Warszawa , Białołęka

Mieszkanie | 510 619 zł | 161,56 m2

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 510 619 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 161,56 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 3 161 zł
 • Ulica: Twórcza 80B
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23983X56168189
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-27 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 27/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 6940.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 620/18).

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym, zamieszkałej w Warszawie (sygn.akt X GUp 620/18), postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 161,56 m2, położonego w budynku nr 80B w Warszawie przy ul. Twórczej, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA3M/00456492/4 wraz z udziałem 16156/257352 w nieruchomości wspólnej objętej Księgę Wieczystą nr WA3M/00079603/9 oraz ruchomości za cenę łączną nie niższą niż 510.619,00 zł brutto (słownie: pięćset dziesięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych), z tym że cenę ruchomości ustalił na kwotę 1.255,00 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt pięć złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2019 r.

Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX w upadłości w mBanku o numerze: 50 1140 2004 0000 3802 7778 9223, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 620/18, ul. Twórcza”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119, o godzinie 1215.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 900-1700), e-mail: [email protected] oraz na stronie www.e-upadlosci.pl.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu.

Image things

Warszawa , Śródmieście

295 515 zł | Kawalerka | 23,70 m2

 • cena: 295 515 zł
 • 12 469 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

663 514 zł | 110,80 m2 | 10 piętro

 • cena: 663 514 zł
 • 5 988 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

44 000 000 zł | 2 971,00 m2

 • cena: 44 000 000 zł
 • 14 810 za m2