Psary, Dolnośląskie

Dom | 53 850 zł | 113,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 53 850 zł
 • Miasto: Psary
 • Powierzchnia: 113,80 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 473 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 23972X56142427
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-28 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości Budnest sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Starachowicach sprzeda w drodze przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej fundamentami domu jednorodzinnego,


o powierzchni zabudowy 113,8 m2, położonej w Psarach (gmina Wisznia Mała), stanowiącej działkę nr 365/2 (AM-1), o powierzchni 0,1000 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00016466/9, za cenę nie niższą niż 30% ceny oszacowania tj. 46.200,00 zł netto;

- 2/8 udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Psarach (gmina Wisznia Mała), stanowiącej działkę nr 365/3 (AM-1), o powierzchni 0,0300 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00047675/3, za cenę nie niższą niż 85% ceny oszacowania tj. 7.650,00 zł netto.

łącznie za cenę nie niższą niż 53.850,00 zł netto (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin sprzedaży nieruchomości można uzyskać w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3, tel. 71 79-47-998/997 w godz. 9:00 – 15:00.

Image things

Psary , Dolnośląskie

49 050 zł | 1,00 m2

 • cena: 49 050 zł
 • 49 050 za m2