Unieradz, Zachodniopomorskie

Dom | 126 825 zł | 81,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Unieradz (dz. nr 191), 78-123 Unieradz, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00003568/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana położona: Unieradz (dz. nr 191) dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1L/00003568/5; składniki nieruchomości: działka gruntowa zabudowana nr 191 o powierzchni 0,82ha, zabudowa: budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach drewiany kryty blachodachówką, o powierzchni użytkowej ok. 81 m2, składający się z kilku pokoi, kuchni, łazienki, ganku, korytarza, kotłowni, budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej murowanej (ściany gr 25cm), dach drewniany kryty papą; powierzchnia użytkowa budynku ok. 33,5m2, pozostałe obiekty gospodarcze nie są naniesione na mapy i są konstrukcji tymczasowej bez większej wartości;

Suma oszacowania wynosi 169 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51124065081111000054080085.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat oszacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


WWW.KOMORNIK-KOLOBRZEG.PL

Komornik Sądowy

Józef Burzyński

Image things

Miłogoszcz , Zachodniopomorskie

85 900 zł | 3 pokoje | 101,18 m2 | 1 piętro

  • cena: 85 900 zł
  • 849 za m2
Image things

Goleniów , Zachodniopomorskie

128 902 zł | 3 pokoje | 66,40 m2

  • cena: 128 902 zł
  • 1 941 za m2
Image things

Grzybowo , Zachodniopomorskie

648 225 zł | 1,00 m2

  • cena: 648 225 zł
  • 648 225 za m2