Myślibórz, Zachodniopomorskie

Dom | 316 013 zł | 181,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu z siedzibą przy Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy 44,Myśliborzyce, 74-300 Myślibórz, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00012388/7.
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa , zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz sześcioma budynkami produkcyjnymi , usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa - Budynek mieszkalny jednorodzinny , wolnostojący , jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem , podpiwniczony. W budynku są dwa niezależne mieszkania z niezależnymi wejściami . Do wschodniej części budynku przylega budynek gospodarczy. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej . Pow uż 250,08 m2. Stan techniczny budynku - dobry. Budynek składa się z 19 pomieszczeń : dwóch przedpokoi , dwóch kuchni , dwóch łazienek , dziewięciu pokoi oraz czterech korytarzy . Na poddaszu znajdują się 3 pokoje oraz duży korytarz . Obie łazienki wyposażone w umywalki i miski ustępowe. jedna posiada wannę druga kabinę prysznicową . - Budynek gospodarczy , murowany , jednokondygnacyjny , pow zab. 27 m2 , pełni funkcję garażową . Budynek przylega do budynku mieszkalnego . - Budynek gospodarczy , murowany , jednokondygnacyjny , pow zab. 26 m2 , pełni funkcję garażową . Budynek przylega do budynku mieszkalnego . - Budynek gospodarczy , murowany , jednokondygnacyjny , pow zab. 207 m2 , pełni funkcję garażową , magazynową oraz kurnik - Budynek gospodarczy , murowany , jednokondygnacyjny , pow zab. 74 m2 , pełni funkcję garażową. - Budynek gospodarczy , drewniany , jednokondygnacyjny , pow zab. 181 m2 , pełni funkcję produkcyjną , usługową , gospodarczą dla rolnictwa. - Budynek gospodarczy , murowany , jednokondygnacyjny , pow zab. 18 m2 , pełni funkcję produkcyjną , usługową , gospodarczą dla rolnictwa. Nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr. 370 o pow. 0,2737 ha . Nieruchomość obciążona służebnością polegającą na prawie bezpłatnego i dożywotniego korzystania z w/w działki gruntu i budynku mieszkalnego. Suma oszacowania została pomniejszona o w/w prawo służebności.

Suma oszacowania wynosi 421 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 316 012,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 135,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie 03102019540000710200456392.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu mieszczącym się pod adresem: Niedziałkowskiego 6, Myślibórz, 74-300 Myślibórz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Lech Walkowiak

Image things

Myślibórz , Zachodniopomorskie

1 550 000 zł | 1 171,57 m2

  • cena: 1 550 000 zł
  • 1 323 za m2