Sadowne , Mazowieckie

Obiekt | 77 133 zł | 109,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2019 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Szynkarzyzna , 07-140 Sadowne, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/00029840/2.
Opis nieruchomości:
gruntowa zabudowana: działka nr 700/1 o pow. 3,55 ha, działka nr 700/3 o pow. 0,02 ha, działka nr 700/4 o pow. 0,02 ha, działka nr 631/700 o pow. 0,01 ha (obręb 0017, Szynkarzyzna); położonej w miejscowości: Szynkarzyzna gm. Sadowne pow. węgrowski. Działka 700/1 o pow. 3,55 ha zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 120 m\2, pow. użytk. 109,60 m\2; do budynku przylega wiata konstrukcji drewnianej,o pow. 69 m\2. Działki 700/3 i 700/4 stanowią dojazd do działki 700/1. Działka 631/700 stanowi fragment rowu przylegającego do północnej granicy działki nr 700/1.

Suma oszacowania wynosi 115 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 570,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 68102044760000890200220376.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Warszawa , Bemowo

663 514 zł | 110,80 m2 | 10 piętro

  • cena: 663 514 zł
  • 5 988 za m2
Image things

Grodzisk , Mazowieckie

175 000 zł | 280,38 m2

  • cena: 175 000 zł
  • 624 za m2
Image things

Płock , Mazowieckie

173 700 zł | 3 pokoje | 60,41 m2

  • cena: 173 700 zł
  • 2 875 za m2