Wąsosz , Dolnośląskie

Obiekt | 34 800 zł | 30,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Głogowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy St.Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 101, odbędzie się druga licytacja:

- użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy UL. KOLEJOWA, NR DZIAŁKI 717, 56-210 WĄSOSZ, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00075847/6.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolne, położonej w gminie Wąsosz, przy ul. Kolejowej. Działka nr 717 o pow. 1,1285 ha. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi miejskiej, asfaltowej, wylotowej z miasta. Porośnięta jest trawą, nielicznie zakrzaczona. Na dzień wizji lokalnej działka nie jest użytkowana. Na działce posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek o pow. zabudowy 30m2. Budynek obecnie znajduje się w złym stanie technicznym, wskazana jest jego rozbiórka.

Suma oszacowania wynosi 52 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 220,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
07.03.2019 14:00 - 14:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Przemków 10 8653 0004 0000 0093 8521 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Głuszyca , Dolnośląskie

22 500 zł | Kawalerka | 18,28 m2 | 2 piętro

  • cena: 22 500 zł
  • 1 231 za m2
Image things

Trzebnica , Dolnośląskie

30 000 zł | Kawalerka | 22,97 m2 | 1 piętro

  • cena: 30 000 zł
  • 1 306 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

79 000 zł | 3 pokoje | 90,22 m2 | 2 piętro

  • cena: 79 000 zł
  • 876 za m2