Siedlce, Mazowieckie

Mieszkanie | 155 250 zł | 56,70 m2

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach


Tomasz Wójcik


Kancelaria Komornicza, Czerwonego Krzyża 21, Siedlce, 08-110 Siedlce


tel. 25 631 70 86 / fax. 25 631 70 86


Sygnatura: KM 132/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Tomasz Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 10:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Siedlcach, Kazimierzowska 15a, 08-110 Siedlce, pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego [1>1] przy Sekulska 15/15, 08-110 Siedlce, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00090748/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona 08-110 Siedlce, Sekulska 15/15, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/00090748/2 stanowiącej własność dłużnika. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łązienki z wc. Powierzchnia użytkowa mieszkania: 53,50m2, komórka lokatorska o pow. 3,20m2. Łączna powierzchnia 56,70m2. Wykończenie w 1 pokoju: terakota, gładzie gipsowe; w przedpokoju terakota; łazienka- glazura, terakota. Mieszkanie wykończone w niskim standardzie, zużyte technicznie. Jakość elementów wykończeniowych niska, tynki w wielu miejscach słabe. Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych budynku i gruntu działki wynoszący 567/85566 części. Lokal wybudowany w 2002 r. mieszczący się na 3 kondygnacji. Stan mieszkania słaby.


Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 41 1600 1462 1834 1007 8000 0001.  


 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w     Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy Kazimierzowska 31A akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Tomasz WójcikImage things

Siedlce , Mazowieckie

99 750 zł | Kawalerka | 33,55 m2 | Parter

  • cena: 99 750 zł
  • 2 973 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

4 533 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 533 000 zł
  • 4 533 000 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

4 662 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 662 750 zł
  • 4 662 750 za m2