Kołobrzeg, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 112 725 zł | Kawalerka | 34,42 m2 | Parter

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu


Józef Burzyński


Kancelaria Komornicza, ul. Łopuskiego 23, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg


tel. 94 35 281 28 / fax.


Sygnatura: Km 261/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Herbowa 1/4, 78-100 Kołobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00051911/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 34,42m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, 1 pokoju, łazienki, położony na 1 kondygnacji budynku; w rzeczywistości w lokalu znajdują się 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój; lokal znajduje się w budynku mieszkalnym kilkurodzinnym, 1-kondygnacyjnym z poddaszem, konstrukcji tradycyjnej murowanej; dach dwuspadowy, kryty gontem papowym;


Suma oszacowania wynosi 150 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51124065081111000054080085.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu  oszacowania nieruchomości, operat oszacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 

WWW.KOMORNIK-KOLOBRZEG.PL


Komornik Sądowy


Józef BurzyńskiImage things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

259 800 zł | 121,51 m2

  • cena: 259 800 zł
  • 2 138 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

180 000 zł | 37,90 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 4 749 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

380 625 zł | 47,53 m2

  • cena: 380 625 zł
  • 8 008 za m2