Warszawa, Mokotów

Mieszkanie | 605 250 zł | 2 pokoje | 61,60 m2 | 1 piętro

- 14 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa


Olga Rogalska-Karakula


Kancelaria Komornicza, Zwierzyniecka 1, Warszawa, 00-719 Warszawa


tel. 22 118 19 90 / fax. 22 118 19 99


Sygnatura: Km 1312/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Olga Rogalska-Karakula na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa II Wydział Cywilny, Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa, pokój 208B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul.Biały Kamień 7/56, 02-593 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00372929/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 56 usytuowany jest na 1 piętrze w budynku mieszkalnym ( 3 piętrowym ) wielorodzinnym położonym w Warszawie przy ul. Biały Kamień 7. Lokal składa się z 2 pokoi(20,5m, 15,5m), komunikacja-7,6m, kuchni-9,3m, łazienki-5m, wc-1,5m, przedsionek-1,9m. Lokal dwustronny. Do lokalu przynależy balkon o pow. 3,8 m2. Do lokalu przynależy miejsce postojowe nr 21 o pow. 11,50 m2. Powierzchnia balkonu i lokalu obliczona z rzutu lokalu różni sie nieznacznie od powierzchni użytkowej lokalu, która jest ujawniona w księdze wieczystej i w umowie sprzedaży sporządzonej przez notariusza Annę Brzozowską w Warszawie, Rep. A nr 1435/2011 z dnia 18.04.2011 r. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,60 m2.


Suma oszacowania wynosi 807 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 605 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 38 11602202 0000 0002 2892 4776.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51a, Warszawa, 00-873 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Olga Rogalska-KarakulaImage things

Warszawa , Targówek

6 300 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 300 zł
  • 6 300 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

5 550 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 550 zł
  • 5 550 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

12 150 zł | 1,00 m2

  • cena: 12 150 zł
  • 12 150 za m2