Woźnice, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 68 733 zł | 2 pokoje | 56,97 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie


Andrzej Popowicz


Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo


tel. 897413250 / fax. 897413250


Sygnatura: Km 919/17OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00031968/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego należącego do dłużników położonego w Woźnicach, gm. Mikołąjki, złożonego z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki o łącznej powierzchni 56,97 m2, oraz przynależnej kotłowni, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00031968/0 wraz z udziałem do 114/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu pod budynkiem, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1M/00023931/3.


Suma oszacowania wynosi 103.100 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68.733,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.310 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika numer:
28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Andrzej Popowicz  • cena: 36 750 zł
  • 1 531 za m2
Image things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

68 665 zł | Kawalerka | 44,60 m2 | Parter

  • cena: 68 665 zł
  • 1 540 za m2
Image things

Kozłowo , Warmińsko-Mazurskie

358 600 zł | 101,00 m2

  • cena: 358 600 zł
  • 3 550 za m2