Kraków, Bieżanów-Prokocim

Mieszkanie | 209 700 zł | 2 pokoje | 58,22 m2 | 3 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie


Ewa Czuber-Kiełkowicz


Kancelaria Komornicza, Cystersów ,Kraków, 31-553 Kraków


tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41


www.komornikwkrakowie.plSygnatura: KM 1556/14O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-23, odbędzie się


           


pierwsza licytacja


.nieruchomości opisanej jako:
lokal mieszkalny nr M10 położony przy ul. Prostej 20 w Krakowie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00479562/0;Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   279 600,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania


tj. kwotę:                                                            209 700,00
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski oddział w Krakowie 46105014451000009067583758.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Oględziny lokalu w obecności Komornika odbędą się 26.02.2019r. o godz: 10:00


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.komornikwkrakowie.plKomornik Sądowy


Ewa Czuber-Kiełkowicz

Image things

Kraków , Stare Miasto

309 750 zł | 2 pokoje | 63,66 m2 | 2 piętro

  • cena: 309 750 zł
  • 4 866 za m2
Image things

Kraków , Swoszowice

495 772 zł | 355,17 m2

  • cena: 495 772 zł
  • 1 396 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

291 232 zł | 3 pokoje | 43,60 m2 | 4 piętro

  • cena: 291 232 zł
  • 6 680 za m2