Kraków, Swoszowice

Dom | 586 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie


Ewa Czuber-Kiełkowicz


Kancelaria Komornicza, Cystersów ,Kraków, 31-553 Kraków


tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41


www.komornikwkrakowie.plSygnatura: KM 448/18


O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-28, odbędzie się


           


pierwsza licytacja


.nieruchomości położonej przy ul. Bluszczowej 20 w Krakowie, składającej się z działki nr 318/7 o pow. 6a67m2, zabudowanej budynkiem mieszkalny jednorodzinnym.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00106726/3.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   782 000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania


tj. kwotę:                                                            586 500,00
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski oddział w Krakowie 46105014451000009067583758.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Oględziny lokalu w obecności Komornika odbędą się 05.03.2019r. o godz: 10:00


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.komornikwkrakowie.plKomornik Sądowy


Ewa Czuber-Kiełkowicz

Image things

Kraków , Swoszowice

284 721 zł | 151,49 m2

  • cena: 284 721 zł
  • 1 879 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

23 050 zł | 12,02 m2

  • cena: 23 050 zł
  • 1 918 za m2
Image things

Kraków , Grzegórzki

254 550 zł | Kawalerka | 47,12 m2

  • cena: 254 550 zł
  • 5 402 za m2