Pomiechówko, Mazowieckie

Obiekt | 331 667 zł | 149,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Dariusz Jacek Adamkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-03-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 19 w sali nr 5 lub 7, odbędzie się druga licytacja prawa własności do nieruchomości lokalowej użytkowej nr 2, w budynku handlowo-usługowym położonym w Pomiechówku przy ul. Modlińskiej 11a, gm. Pomiechówek należącego do dłużnika: dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00057886/3.
Nieruchomość położona jest na działce nr ew. 650 o pow. 350 m2. Budynek z roku 1990, trzy kondygnacyjny, podpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej o pow. zab. 203 m2, wyposażony w infrastrukturę w zakresie: energii elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej. Szacowany lokal użytkowy o łącznej pow. uż. 217,00 m2 składa się z: 1. lokal mieszkalno-użytkowy o pow. uż. 67,80 m2, położony na pierwszym piętrze budynku (wejście wspólną klatką schodową), składa się z 3 pokoi, łazienki z w.c. i przedpokoju, 2. lokal gastronomiczny o pow. uż. 149,20 m2, położony w przyziemiu budynku (wejście bezpośrednie z ulicy), składa się z holu z wnękami, w.c., sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego za wyjątkiem kotłowni. Z własnością lokalu związany jest udział 21700/48826 części we współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr ew. 650 o pow. 350 m2. Suma oszacowania wynosi 497 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 331 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 750,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0226 2650
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy. Akta postępowania egzekucyjnego niniejszej sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.
Komornik Sądowy
Dariusz Adamkowski

Image things

Warszawa , Ursynów

532 212 zł | 1,00 m2

  • cena: 532 212 zł
  • 532 212 za m2
Image things

Bodzanów , Mazowieckie

44 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 44 400 zł
  • 44 400 za m2
Image things

Wołomin , Mazowieckie

251 000 zł | 67,94 m2

  • cena: 251 000 zł
  • 3 694 za m2