Mieroszów, Dolnośląskie

Dom | 174 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus (tel. (74) 666 77 29, alimenty - (74) 666 77 25) ogłasza, że w dniu
26 lutego 2019 r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości działki nr 69 o powierzchni 0,2800 ha o regularnym kształcie, uzbrojoną w media, ogrodzoną, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i garażem, położonej: 58-350 Mieroszów, ul. Nowe Siodło 64, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00076081/3 [NKW: SW1W/00076081/3].
Suma oszacowania wynosi 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Mieroszów , Dolnośląskie

20 900 zł | 29,80 m2 | Parter

  • cena: 20 900 zł
  • 701 za m2
Image things

Mieroszów , Dolnośląskie

108 200 zł | 112,40 m2

  • cena: 108 200 zł
  • 963 za m2