Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Lokal użytkowy | 33 600 zł | 14,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BOŻENY I MARKA SOWIŃSKICH
NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W UPADŁOŚCI
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ:
b/ prawa własności wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego -garażu nr 13 położonego w Bydgoszczy przy ul. Karmazynowej 12, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00156979/8 o powierzchni użytkowej 14,60 m2 wraz z prawem współwłasności w udziale wynoszącym 1460/146472 części wspólnych budynku i takim samym ułamkiem w prawie własności gruntu oznaczonego jako działki ewidencyjne numer 28/6 i 34/5 o powierzchni łącznej 0,2196 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/00140559/3
za cenę nie niższą niż 33.600 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych),

II. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, umieszczonej w jeszcze jednej kopercie opatrzonej napisem -
w terminie do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.
W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b. wpłacenie do dnia 22 lutego 2019 r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości numer: 35 1240 6465 1111 0010 6860 2353 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

39 250 zł | 35,44 m2 | 2 piętro

  • cena: 39 250 zł
  • 1 107 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

108 000 zł | Kawalerka | 66,40 m2

  • cena: 108 000 zł
  • 1 627 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

148 000 zł | 35,30 m2

  • cena: 148 000 zł
  • 4 193 za m2