Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 324 000 zł | 87,42 m2

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BOŻENY I MARKA SOWIŃSKICH
NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W UPADŁOŚCI
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ:
a/ prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 13 w Bydgoszczy przy ul. Karmazynowej 12 o powierzchni 87,42 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską o powierzchni 4,83 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/00156978/1 wraz z prawem współwłasności 9225/146472 części wspólnych budynku i takim samym ułamkiem w prawie własności gruntu, oznaczonego jako działki ewidencyjne z obrębu 0314 działka o numerze 28/6 oraz 34/5 o łącznej powierzchni 0,2196 ha dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/001400559/3,
za cenę nie niższą niż 324.000 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),

II. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, umieszczonej w jeszcze jednej kopercie opatrzonej napisem -
w terminie do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.
W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b. wpłacenie do dnia 22 lutego 2019 r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości numer: 35 1240 6465 1111 0010 6860 2353 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

207 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 207 000 zł
  • 207 000 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

162 000 zł | Kawalerka | 31,40 m2 | 3 piętro

  • cena: 162 000 zł
  • 5 159 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

180 750 zł | 3 pokoje | 94,43 m2

  • cena: 180 750 zł
  • 1 914 za m2