Radom, Śródmieście

Obiekt | 4 700 000 zł | 2 204,01 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 700 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 2 204,01 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 2 132 zł
 • Ulica: Włodzimierza Krukowskiego 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23849X55854361
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-06 - Co to znaczy?

Opis

Radomska Rada FSNT NOT w Radomiu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Włodzimierza Krukowskiego 1, obejmującej grunt o łącznej powierzchni 7.374 m2, będący w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkiem Domu Technika o powierzchni użytkowej 2204,01 m2, stanowiącym odrębny przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00054853/1, zgodnie z którą współużytkownikami wieczystymi gruntu do 2090 roku i współwłaścicielami budynku są: Radomska Rada FSNT NOT w części 65/100 i FSNT-NOT w Warszawie w części 45/100.
Nieruchomość o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona jest w centralnej strefie miasta Radomia, posiada pełne uzbrojenie i dojazd drogą utwardzoną z trzech stron.
Cena wywoławcza 4 700 000 zł. netto
Koniecznym warunkiem jest:
1. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 50 000 zł, (pięćdziesiąt tysięcy złotych)- na rachunek bankowy Nr rachunku SANTANDER: 32 1090 1056 0000 0001 1948 9598.
- Termin wpłaty wadium 22.02.2019 r.
2. Złożenie oferty kupna nieruchomości zgodnej z "Warunkami przeprowadzenia przetargu". (do pobrania na stronie www.not.radom.pllub w biurze)
- Termin złożenia oferty 26.02.2019 r. do godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert: 26.02.2019 r. o godz. 12.00

Image things

Radom , Osiedle XV-lecia

72 000 zł | 2 pokoje | 34,38 m2 | Parter

 • cena: 72 000 zł
 • 2 094 za m2
Image things

Radom , Śródmieście

4 487 238 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 487 238 zł
 • 4 487 238 za m2
Image things

Radom , Michałów

116 461 zł | 3 pokoje | 57,61 m2 | 1 piętro

 • cena: 116 461 zł
 • 2 022 za m2