Czerwieńsk, Lubuskie

Obiekt | 140 000 zł | 83,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Czerwieńsk
 • Powierzchnia: 83,80 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 671 zł
 • Ulica: Zielonogórska 30a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23848X55852019
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-06 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Czerwieńska
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwieńsk :

Zbycie na własność, działka zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 83,8 m2 w planie miejscowym to MU2 - teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. w wyżej podanych godzinach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z określeniem numeru działki lub lokalu , której wplata dotyczy najpóźniej do dnia 06 marca 2019 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku PKO BP I/O Zielona Góra 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.czerwiensk.pl i w BIP , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku pokój 109 lub pod numerem tel. 68 3278179.

Image things

Trzebiel , Lubuskie

47 333 zł | 144,90 m2

 • cena: 47 333 zł
 • 327 za m2
Image things

Dąbroszyn , Lubuskie

1 800 000 zł | 1 910,51 m2

 • cena: 1 800 000 zł
 • 942 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

2 099 250 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 099 250 zł
 • 2 099 250 za m2