Małdyty, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 368 000 zł | 367,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5/1, o powierzchni 930 m2, położonej w miejscowości Małdyty przy ul. Dworcowej 5, gmina Małdyty, powiat ostródzki, województwo warmińsko – mazurskie, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem innym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 311,30 m2, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 55,93 m2 objętej księgą wieczystą KW Nr EL2O/00006625/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małdyty, przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele terenów zabudowanych do przekształceń w kierunku funkcji mieszkaniowo – usługowej.

Nieruchomość położona w miejscowości Małdyty gm. Małdyty, bezpośrednio przy drodze gminnej w sąsiedztwie dworca kolejowego i dworca PKS, oraz Kanału Elbląskiego łączącego Jezioro Ruda Woda i Jezioro Drużno. Nieruchomość położona w odległości ok. 42 km od Elbląga i ok. 35 km od Ostródy.

Image things

Małdyty , Warmińsko-Mazurskie

274 000 zł | 311,30 m2

  • cena: 274 000 zł
  • 880 za m2