Bemowo Piskie, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 52 000 zł | 2 pokoje | 37,20 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 52 000 zł
 • Miasto: Bemowo Piskie
 • Powierzchnia: 37,20 m2
 • Województwo: Warmińsko-Mazurskie
 • Cena za m2: 1 398 zł
 • Ulica: Kętrzyńskiego 174
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23807X55755997
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-01 - Co to znaczy?

Opis

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezasiedlonego lokalu mieszkalnego nr 40, położonego w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 174, województwo warmińsko-mazurskie.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w:
- Rozporządzeniu RM z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1490),
- Ustawie z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204).
Dane ewidencyjne nieruchomości: obręb Bemowo Piskie, działka nr 20/93 – 0,3919 ha, KW OL1P/00031822/8.
Udziały w wysokości 19/1000 w działce 20/93 i w częściach wspólnych budynku.
Opis lokalu: lokal o powierzchni użytkowej 37,2 m², położony jest na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego wybudowanego w 1974r. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz piwnicy o pow. 3,3 m2
. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod – kan.,c.o. i c.w. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej i jest wolny od obciążeń.
Lokal i udziały w gruncie sprzedawane na własność.

Cena wywoławcza 52 000,00 zł.
Do ceny ustalonej w drodze przetargu, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 200,00zł. (forma wniesienia wadium „przelew”).
Wadium należy wpłacić na konto OReg AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, BGK O/Olsztyn 37 1130 1189 0025 0130 8320 0008, w terminie do dnia 01.03.2019r. Wpłacone wadium winno się znajdować na ww. rachunku najpóźniej w dniu 01.03.2019r.
Przetarg odbędzie się 05.03.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn, pokój 233.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie przez uczestnika przetargu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i stosownego pełnomocnictwa.
W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.

 • cena: 764 667 zł
 • 764 667 za m2
Image things

Braniewo , Warmińsko-Mazurskie

134 900 zł | 2 pokoje | 44,00 m2

 • cena: 134 900 zł
 • 3 066 za m2
Image things

Olsztyn , Gutkowo

424 890 zł | 1,00 m2

 • cena: 424 890 zł
 • 424 890 za m2