Tomaszów Lubelski, Lubelskie

Obiekt | 185 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 07 marca 2019 r. o godz. 9-tej

X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż



nieruchomości oznaczonej nr 21/1 ark. 24 o pow. 1977 m², położonej przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim, zabudowanej budynkiem wolnostojącym o konstrukcji drewnianej na murowanej podmurówce. Dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00051440/0. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

I przetarg odbył się 17.06.2016 r.
II przetarg odbył się 09.09.2016 r.
III przetarg odbył się 14.12.2016 r.
IV przetarg odbył się 11.05.2017 r.
V przetarg odbył się 07.09.2017 r.
VI przetarg odbył się 23.11.2017 r.
VII przetarg odbył się 15.02.2018 r.
VIII przetarg odbył się 06.09.2018 r.
IX przetarg odbył się 15.11.2018 r.


Warunki przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 185 800,00 zł
Wysokość wadium - 20 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 t.j.)
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 4 marca 2019 r. na konto BGŻ BNP PARIBAS w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 04 marca 2019 r.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszone o wpłacone wadium upływanajpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.


Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 pok 22.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 84 664 25-70.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Image things

Biłgoraj , Lubelskie

286 667 zł | 141,50 m2

  • cena: 286 667 zł
  • 2 026 za m2
Image things

Terespol , Lubelskie

54 820 zł | 1,00 m2

  • cena: 54 820 zł
  • 54 820 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

1 220 427 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 220 427 zł
  • 1 220 427 za m2