Nowa Wieś, Małopolskie

Dom | 201 333 zł | 161,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27-03-2019r. o godz. 14.00 w sali nr 208Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości położonej w miejscowości 32-651 Nowa Wieś, przy ul.Kościuszki 26 posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/00022708/4, opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona przy ul. Kościuszki 26 32-652 Nowa Wieś -działka nr 269/1 o pow. 0,1386 ha położona w Nowej Wsi . Układ konstrukcyjny - budynek o konstrukcji tradycyjnej murowej z jedną kondygnacją mieszkalną, podpiwniczony, z poddaszem w trakcie adaptacji na cele mieszkalne (remont poddasza).

Ściany murowane, tynki zewnętrzne wapienno- cementowe. Rok budowy - 1996r. (2000r. wg Kartoteki budynków). Powierzchnia zabudowy -151,0 m2 Powierzchnia ogólna budynku - 161,3 m2 w tym: Parter - 3 pokoje, pokój przejściowy, wiatrołap, kuchnia, łazienka z wc : 98,4 m2, Poddasze (w trakcie remontu) - 3 pokoje, holl: 62,9 m2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 302 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 201 333,33 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu w/w kwoty na konto komornika).Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wolbrom , Małopolskie

45 525 zł | 49,06 m2

  • cena: 45 525 zł
  • 928 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

507 750 zł | Kawalerka | 44,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 507 750 zł
  • 11 436 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

233 975 zł | 2 pokoje | 53,72 m2 | 4 piętro

  • cena: 233 975 zł
  • 4 355 za m2