Głusko Duże, Lubelskie

Dom | 80 625 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim


Agnieszka Bąk-Batowska


Kancelaria Komornicza, Lubelska 7/4, Opole Lubelskie, 24-300 opole Lubelskie


tel. 818272315 / fax. 818272315


Sygnatura: Km. 1089/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy 53a,Głusko Duże, 24-310 Karczmiska, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1O/00061722/6.
Opis nieruchomości:
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LU1O/00061722/6
K. S. przy S.R. w Opolu L. A. Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dn. 12-03-2019r. o g. 08:30 w S. R. w Opolu L. przy Stary Rynek 46, odbędzie się I licytacja nieruchomości w postaci:dz. 287 o pow. 1,0300 ha grunt orny (RV, RIVb, RIVa i RIIIb), łąki trwałe (ŁV), grunt rolny zab. (Br-RIVb) bud. mieszkalnym konstr. drewnianej parterowym; bud. gosp. konstr. murowanej-oborą; bud. gosp. konstr. drew.-stodołą, dz. 529 o pow. 0,1500 ha łaki trwałe (ŁIV), dz. 530 o pow. 0,4300 ha grunt orny (RV), dz. 677 o pow. 0,1200 ha grunt orny (RV), dz. 678 o pow. 0,5200 ha grunt orny (RV i RVI) oraz las (LsIV), dz. 825 o pow. 0,4200 ha las (LsIV), dz. 862 o pow. 0,1600 ha las (LsIV), pow. łączna 2,8300 ha, poł.: 24-310 Karczmiska, Głusko Duże, dla której S.R. w Opolu L.prowadzi księgę wieczystą LU1O/00061722/6
Suma oszac. dz. 287 wynosi 107.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszac. i wynosi 80.625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 10.750,00zł.
Suma oszac. dz. 529 wynosi 2.865,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszac. i wynosi 2.148,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 286,50zł.
Suma oszac. dz. 530 wynosi 8.213,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszac. i wynosi 6.159,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 821,30zł.
Suma oszac. dz. 677 wynosi 2.292,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszac. i wynosi 1.719,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 229,20zł.
Suma oszac. dz. 678 wynosi 9.933,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszac. i wynosi 7.449,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 993,30zł.
Suma oszac. dz. 825 wynosi 5.901,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszac. i wynosi 4.425,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 590,10zł.
Suma oszacowania dz. 862 wynosi 2.248,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.686,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 224,80zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie wł. książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego post. sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Opolu L. 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem org. państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym art.
W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis prot. oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sąd., wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt post. egz.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egz.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egz. i wygasną z chwilą uprawomocnienia się post. o przysądzeniu własności.


Suma oszacowania wynosi 107 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Agnieszka Bąk-BatowskaImage things

Biłgoraj , Lubelskie

286 667 zł | 141,50 m2

  • cena: 286 667 zł
  • 2 026 za m2
Image things

Dęblin , Lubelskie

61 500 zł | 2 pokoje | 88,63 m2 | 1 piętro

  • cena: 61 500 zł
  • 694 za m2
Image things

Siennica Nadolna , Lubelskie

83 325 zł | 1,00 m2

  • cena: 83 325 zł
  • 83 325 za m2