Oświęcim, Małopolskie

Mieszkanie | 77 250 zł | 2 pokoje | 37,14 m2 | 1 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu


Konrad Munje


Kancelaria Komornicza, Rynek Główny 12, Oświęcim, 32-600 Oświęcim


tel. 33-846-45-61 / fax. 33-846-45-61


Sygnatura: KM 1651/18 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Konrad Munje na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą przy Rynek Głowny 14, 32-600 Oświęcim, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Bałandy 6/14, 32-600 Oświęcim, dla którego SĄD REJONOWY OŚWIĘCIM V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00055397/3.
Opis nieruchomości:
Lokal położony na pierwszym piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wspólnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc, przedpokoju i kuchni. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,14 m2. Nieruchomość wyposażona w instalacje energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, miejskiego centralnego ogrzewania, instalacja gazowa odcięta. Stolarka okienna PCV. Stan lokalu do remontu generalnego.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości,
tj. kwotę 10300,00 zł najpóźniej do dnia 13 lutego 2019, w gotówce lub na rachunek bankowy 87811010232003030148660001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ABS Bank Spółdzielczy 87 8110 1023 2003 0301 4866 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Konrad MunjeImage things

Oświęcim , Małopolskie

110 700 zł | 2 pokoje | 37,38 m2 | 1 piętro

  • cena: 110 700 zł
  • 2 961 za m2
Image things

Oświęcim , Małopolskie

1 683 563 zł | 290,00 m2

  • cena: 1 683 563 zł
  • 5 805 za m2
Image things

Oświęcim , Małopolskie

152 797 zł | 64,38 m2 | Parter

  • cena: 152 797 zł
  • 2 373 za m2