Kraków, Prądnik Czerwony

Mieszkanie | 234 669 zł | 2 pokoje | 46,80 m2 | 10 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 234 669 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 46,80 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 5 014 zł
 • Ulica: Strzelców 23
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 735 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23676X55449195
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-20 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Prądnik Czerwony" w Krakowie, 31-422 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 67 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności oraz przeniesienie prawa do lokali mieszkalnych w S.M. ,,Prądnik Czerwony”:

ul. Strzelców 23/53 - Xp - pow. 46,80 m2, 2P, K, Ł, PP
Stawka wywoławcza za 1 m2 wynosi: 5 014,30 zł.
Wadium: 11 735,00 zł
Przetarg odbędzie się o godz. 10:30.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2019 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5.
2. Mieszkania można oglądać w dniu 14.02.2019 r. w godz. 13:30 - 14:30.
3. Wadium należy wpłacać do dnia 20.02.2019 r. na konto Spółdzielni nr 37 1020 2906 0000 1402 0014 3081. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółdzielni.
4. Wpłacone przez uczestników wadium zostanie zwrócone do trzech dni roboczych po zakończeniu postępowania przetargowego, a wadium wygrywającego zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej kwoty.
5. Wygrywający zobowiązany jest w terminie 30 dni roboczych od zakończenia postepowania przetargowego przetargu wpłacić wylicytowaną kwotę oraz koszty wyceny lokalu i ogłoszenia przetargu, oraz złożyć deklarację członkowską pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.
7. Regulamin przetargu wystawiony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 12 411-89-80, 12 411-39-38 wew. 3 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dobrego Pasterza 67 pok. nr 4.

Image things

Kraków , Krowodrza

198 747 zł | Kawalerka | 36,04 m2 | 4 piętro

 • cena: 198 747 zł
 • 5 515 za m2
Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

165 000 zł | Kawalerka | 32,12 m2 | Parter

 • cena: 165 000 zł
 • 5 137 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

7 574 zł | 11,90 m2

 • cena: 7 574 zł
 • 636 za m2