Olkusz, Małopolskie

Mieszkanie | 82 942 zł | 2 pokoje | 33,19 m2 | 4 piętro

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 82 942 zł
 • Miasto: Olkusz
 • Powierzchnia: 33,19 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 499 zł
 • Ulica: Skalska 20
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23674X55444511
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na n/w lokale mieszkalne:

w Olkuszu ul. Skalska 20/44 , IV piętro, o pow. użytk. 33,19 m2
(2 pok. + kuchnia). Cena wywoławcza wynosi 2.499,00 zł za 1 m2.
Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

Wadium na dany lokal w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 11:45 w kasie Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2019r o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 41 (tel. 32 643-12-29).

Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 32 647-80-35).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca. Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu.

Uchylenie się od zawarcia umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu spowoduje przepadek wadium. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Tel. kontaktowy 32 643-12-29 wew. 125.

Image things

Ochodza , Małopolskie

365 250 zł | 129,81 m2

 • cena: 365 250 zł
 • 2 814 za m2
Image things

Kościelisko , Małopolskie

216 512 zł | 105,46 m2

 • cena: 216 512 zł
 • 2 053 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

60 375 zł | 23,33 m2

 • cena: 60 375 zł
 • 2 588 za m2