Pniewo, Lubuskie

Mieszkanie | 85 933 zł | 3 pokoje | 69,40 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu


Łukasz Napierała


Kancelaria Komornicza, Gorzowska 27/4A, Skwierzyna, 66-440 Skwierzyna


tel. 0957299053 / fax. 0957299053


Sygnatura: Km 1186/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Łukasz Napierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, sala nr 4, ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Pniewo 90/13 B/5 ,woj. lubuskie,pow. międzyrzecki, 66-300 Międzyrzecz, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00047709/1.


Suma oszacowania wynosi 128 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 933,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 89 102019540000720201170752.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny, ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz NapierałaImage things

Deszczno , Lubuskie

2 274 714 zł | 674,66 m2

  • cena: 2 274 714 zł
  • 3 372 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

403 050 zł | 1,00 m2

  • cena: 403 050 zł
  • 403 050 za m2
Image things

Gubin , Lubuskie

21 150 zł | Kawalerka | 40,59 m2 | 1 piętro

  • cena: 21 150 zł
  • 521 za m2