Sępólno Krajeńskie, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 95 333 zł | 3 pokoje | 65,40 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tucholi


Marcin Dolot


Kancelaria Komornicza, Świecka 15, Tuchola, 89-500 Tuchola


tel. 523345517 / fax. 523345517


Sygnatura: Kmn 6/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Marcin Dolot na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 Tuchola, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Os. Słowackiego 15/30, 89-400 Sępólno Krajeńskie, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Sępolnie Krajeńsk prowadzi księgę wieczystą o numerze BY2T/00016021/9.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowiące mieszkanie składające się z trzech izb mieszkalnych, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 65,40 m2


Suma oszacowania wynosi 143 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Tuchola 06 81740004 0019 6383 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, Tuchola, 89-500 Tuchola.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin DolotImage things

Sępólno Krajeńskie , Kujawsko-Pomorskie

28 400 zł | 26,88 m2 | 1 piętro

  • cena: 28 400 zł
  • 1 057 za m2
  • cena: 153 733 zł
  • 935 za m2