Lubogóra, Lubuskie

Mieszkanie | 60 525 zł | 2 pokoje | 49,31 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie


Artur Łukomski


Kancelaria Komornicza, Pl. Jana Pawła II 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin


tel. 68 452 33 99 / 19 / fax. 68 452 33 99


Sygnatura: Km 195/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 6/1,Lubogóra, 66-200 Świebodzin, dla którego Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00038735/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa znajduje się na parterze. Przedmiotowy lokal mieszkalny ma 43,80 m2 powierzchni użytkowej w skład, której wchodzą dwa pokoje, kuchnia i łazienka z WC. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 5,51 m2. W lokalu występują pomieszczenia przechodnie. Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym typowa z profili PCV. Stolarka drzwiowa płycinowa, gładka. Podłogi wyłożone wykładzinami podłogowymi oraz płytkami ceramicznymi.


Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie  nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.


Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-450-589, 666-369-822 lub 68 452 33 99. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.


Suma oszacowania wynosi 80 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
22.02.2019 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Artur ŁukomskiImage things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

101 700 zł | 3 pokoje | 48,84 m2 | 1 piętro

  • cena: 101 700 zł
  • 2 082 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

20 000 zł | 122,30 m2

  • cena: 20 000 zł
  • 164 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

54 750 zł | Kawalerka | 29,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 54 750 zł
  • 1 862 za m2