Świebodzin, Lubuskie

Mieszkanie | 117 600 zł | 2 pokoje | 55,50 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie


Artur Łukomski


Kancelaria Komornicza, Pl. Jana Pawła II 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin


tel. 68 452 33 99 / 19 / fax. 68 452 33 99


Sygnatura: Km 2977/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 09:35 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Słoneczna 44B/9, 66-200 Świebodzin, dla którego Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00012314/0.
Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 55,50 m2. Lokal położony jest na piątej kondygnacji (IV piętro) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz dwóch pokoi. Układ funkcjonalno-przestrzenny dobry. Podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi oraz wykładziną. Ściany malowane, częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna typowa. Stolarka drzwiowa typowa płycinowa, częściowo oszklona. Stan techniczny lokalu mieszkalnego ocenia się jako przeciętny, standard wykończenia ocenia się jako średni.


Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie  nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.


Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-450-589, 666-369-822 lub 68 452 33 99. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.


Suma oszacowania wynosi 156 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:













Data oględzin Godziny oględzin
22.02.2019 09:00 - 09:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.




Komornik Sądowy


Artur Łukomski



Image things

Gubin , Lubuskie

21 150 zł | Kawalerka | 40,59 m2 | 1 piętro

  • cena: 21 150 zł
  • 521 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

69 450 zł | 2 pokoje | 36,80 m2 | 10 piętro

  • cena: 69 450 zł
  • 1 887 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

6 700 zł | 14,90 m2

  • cena: 6 700 zł
  • 450 za m2