Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 66 500 zł | Kawalerka | 22,95 m2 | 10 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 66 500 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 22,95 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 2 898 zł
 • Ulica: Dolomitowa 1
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 325 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23360X54709123
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-14 - Co to znaczy?

Opis

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” w Kielcach, ul. Karczówkowska 3, tel. 41-361-45-11 wew. 105, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

2) o pow. 22,95 m2 , 1-pok z ciemna kuchnią, przedpokojem, i łazienką, X piętro (bud. X piętrowy), ul. Dolomitowa 1/64.

Cena wywoławcza: 66.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. o godz. 10:15 w biurze Spółdzielni ul. Karczówkowska 3, pok. 9 Ip.

Oferty należy składać w Kancelarii, w zamkniętych kopertach, do godz. 9.00 w dniu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 5 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni: Bank Spółdzielczy Kielce nr 73 8493 0004 0000 0050 4540 0001.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie zaoferowanej kwoty.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarty akt notarialny – umowa przeniesienia własności przedmiotowego lokalu.

Koszt aktu notarialnego wynoszący ok. 1 700 zł pokrywa Nabywca.

Mieszkanie można oglądać w godzinach 8.00–14.00. Warunki przetargu do wglądu osób zainteresowanych znajdują się w biurze Spółdzielni pok.11 Ip.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

219 739 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | Parter

 • cena: 219 739 zł
 • 4 377 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

 • cena: 144 975 zł
 • 3 014 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 677 476 zł
 • 1 677 476 za m2