Biała Podlaska, Lubelskie

Obiekt | 1 788 890 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20 22, 21-500 Biała Podlaska, pokój XI, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy Sidorska 142, 21-500 Biała Podlaska, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00069817/2.

Suma oszacowania wynosi 2 683 335,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 788 890,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 268 333,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

83 196 zł | Kawalerka | 40,00 m2 | Parter

  • cena: 83 196 zł
  • 2 080 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

1 220 427 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 220 427 zł
  • 1 220 427 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

569 324 zł | 1,00 m2

  • cena: 569 324 zł
  • 569 324 za m2