Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Żurawica, podkarpackie

23 250 zł | Dom | 74,50 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie
art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2022r. o godz. 10:00
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się
pierwsza licytacja
udziału w 1/4 niewydzielonej części nieruchomości o numerze działki 245/2, obręb 0009 Żurawica,
o pow 0,03ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym
położonej: 37-710 Żurawica, ul. 3-go Maja 116, brak księgi wieczystej
budynek mieszkalny - jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym wykonanym w technologii tradycyjnej. Dane techniczne: kubatura - 280,00 m3, pow. zabudowy - 74,50 m2, pow. użytkowa - 60,50 m2
Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralne ogrzewanie. Czynnik grzewczy z własnego kotła c o .
budynek gospodarczy - obiekt parterowy, bez podpiwniczenia wykonany w technologii tradycyjnej.
Dane techniczne: kubatura - 16,50 m3, pow. zabudowy - 7,50 m2, pow. użytkowa - 5,50 m2
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 22-12-2022r. o godz.10:00

Suma oszacowania wynosi 31 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 23 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 100,00zł. którą należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

Image things

Żurawica, podkarpackie

44 400 zł | Działka | 0.3 ha.

  • cena: 44 400 zł